Verzend- en Retourbeleid

 

Zie ook de Algemene voorwaarden

 

Artikel 6 Levering
1. Na ontvangst van de Bestelling en ontvangst van volledige betaling, inclusief de verzendkosten, daarvan, verzendt Just-earrings de Bestelling aan het door de Klant opgegeven leveringsadres.
2. Just-earrings streeft er naar de Bestelling binnen twee of drie werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de Klant. Deze leveringstermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.
3. Overschrijding van de door Just-earrings opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer het recht op annulering van de Bestelling, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn met ten minste dertig (30) werkdagen, heeft de Klant het recht de Bestelling kosteloos te annuleren. Hiertoe dient de Klant Just-earrings schriftelijk of per e-mail te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen nadat de kennisgeving door Just-earrings is ontvangen aan de Klant terugbetaald door middel van bijschrijving van het door de Klant betaalde bedrag op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.
5. Het eigendom en het risico van de Artikelen gaat over op de Klant op het moment dat de Artikelen op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 7 Retour
1. Indien een door de Klant besteld en door Just-earrings geleverd Artikel niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, maar geen gebreken vertoond, is de klant gerechtigd het Artikel aan Just-earrings te retourneren, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de Klant dient uiterlijk veertien (14) dagen na ontvangst van het artikel, via e-mail of via het formulier voor ontbinding/herroeping, aan Just-earrings mede te delen, zonder opgave van reden, dat het Artikel wordt geretourneerd;
b. de verzendkosten van het retour te zenden Artikel komen voor rekening van de Klant. Het Artikel dient te worden geretourneerd in de originele en niet beschadigde verpakking, dan wel in een verpakking van gelijkwaardige kwaliteit.
c. het geretourneerde Artikel dient bij retourontvangst door Just-earrings in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin het verkeerde toen het door Just-earrings aan de Klant werd verzonden en mag niet zijn gedragen of gebruikt.
d. een retourzending dient door Just-earrings te zijn ontvangen binnen 14 dagen nadat de Bestelling bij de Klant is afgeleverd.
2. Just-earrings is gerechtigd een retour gezonden Artikel te weigeren indien het Artikel beschadigd is of indien niet is voldaan aan een of meerdere van de in lid 1 genoemde voorwaarden.
3. Afgeprijsde Artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
4. Na correcte retourontvangst van een Artikel betaalt Just-earrings het door de Klant betaalde bedrag, binnen 14 dagen, aan deze terug door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag. Bij gehele annulering van de Bestelling inclusief verzendkosten. Bij gedeeltelijke annulering van de Bestelling exclusief verzendkosten. Het bedrag wordt op het door de klant opgegeven bankrekeningnummer terugbetaald.
5. Blijkt bij controle na retourontvangst het Artikel beschadigd te zijn, dan is Just-earrings gerechtigd de waardevermindering in mindering te brengen op het terug te betalen bedrag. De restwaarde zal binnen 14 dagen op de door de klant opgegeven bankrekeningnummer worden terugbetaald.

 

 

Formulier ontbinding/herroeping

© 2019 - 2024 just-earrings | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel